ارلن دهانه باریک 125 میلی‌لیتر (چاپ‌دار)

۱۰,۵۰۰ تومان

ارلن‌مایر در پیچ‌دار 125 میلی‌لیتر (حک شده). قابل اتوکلاو

ارلن دهانه باریک 125 میلی‌لیتر (چاپ‌دار)

۱۰,۵۰۰ تومان