نمایش دادن همه 6 نتیجه

● برگزیده‌ی جشنواره‌ی “کتاب مناسب” انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان برای متن
● مورد توصیه‌ی سازمان یونسکو، برای زندگی صلح‌آمیز، به جای روابط خشونت‌بار
● هر کتاب، یک داستان ستیزه جویانه، همراه با چند سرانجام گوناگون خشونت آمیز!… و نیز یک سرانجام دیگر، راه حل صلح‌آمیز

ناموجود

دعوا نکنیم، گفت‌و‌گو کنیم

دو تا پرنده و یک کرم خاکی 

۶,۰۰۰ تومان
ناموجود

دعوا نکنیم، گفت‌و‌گو کنیم

شترهای دو کوهانه و یک شتر یک کوهانه

۶,۰۰۰ تومان
ناموجود
-10%
ناموجود
ناموجود

دعوا نکنیم، گفت‌و‌گو کنیم

یک گرگ دشمن یک گرگ دیگر 

۶,۰۰۰ تومان
ناموجود