آجره 22 قطعه

۲۱۰,۰۰۰ تومان

22 قطعه، شامل قطعات خانه‌سازی بزرگ، چرخ و اتصالات مخصوص آجره. یک سال به بالا

آجره 22 قطعه