آجره 25 قطعه

۱۴۵,۰۰۰ تومان

25 قطعه، شامل قطعات خانه‌سازی بزرگ، چرخ و اتصالات مخصوص آجره. یک سال به بالا

آجره 25 قطعه

۱۴۵,۰۰۰ تومان