بشر دسته دار 1000 میلی‌لیتر (حک شده)

۹۰,۰۰۰ تومان

بشر دسته دار 1000 میلی‌لیتر (مدرج و حک شده) . قابل اتوکلاو

بشر دسته دار 1000 میلی‌لیتر (حک شده)