بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر

۱۰,۰۰۰ تومان

بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر . قابل اتوکلاو

بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر

۱۰,۰۰۰ تومان