بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر . قابل اتوکلاو

بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان