قیف 6/5 سانتی‌متری

۶,۵۰۰ تومان

قیف 6/5 سانتی متر . قابل اتوکلاو

قیف 6/5 سانتی‌متری

۶,۵۰۰ تومان