قیف 6/5 سانتی‌متری

۵,۵۰۰ تومان

قیف 6/5 سانتی متر . قابل اتوکلاو

قیف 6/5 سانتی‌متری

۵,۵۰۰ تومان