ماه 4: وای خدا جون! نی‌نی من تکون خورد

۶۵,۰۰۰ تومان

کم‌کم جنین شروع به تکان خوردن می‌کند و بیان حالات و گفت‌وگو درباره‌ی این مسأ‌له‌ی شیرین و شگفت‌انگیز توسط مادر لطف خاصی دارد.

ماه 4: وای خدا جون! نی‌نی من تکون خورد