ماه 8: نی‌نی یه ماه دیگه دنیا می‌آد

۶۵,۰۰۰ تومان

ماه هشتم جنين نسبت به محیط اطراف بسيار هوشيار است و گفت‌وگوی مادر او را بسیار آرام می‌کند.

ماه 8: نی‌نی یه ماه دیگه دنیا می‌آد