تولدت مبارک!

۸۰,۰۰۰ تومان

غاز کوچولو تازه از تخم بیرون آمده و به دنبال مادرش می‌گردد. در این جستجو با حیوانات مختلف آشنا می‌شود…

تولدت مبارک!
تولدت مبارک!