چی دیدی، چند تا دیدی؟

۸۰,۰۰۰ تومان

غاز کوچولو در جستجوی دوستانش حیوانات دیگر را به تعداد مختلف می‌بیند…

چی دیدی، چندتا دیدی؟
چی دیدی، چند تا دیدی؟