وقتی که تو بزرگ شدی…

۸۰,۰۰۰ تومان

غاز کوچولو حشرات و جانوران مختلف و نیز دانه‌ها و میوه‌های گیاهان را می‌بیند و با مفهوم رشد آشنا می‌شود…

وقتی که تو بزرگ شدی...
وقتی که تو بزرگ شدی…