ارلن در پیچ‌دار 500 میلی‌لیتر (حک شده)

۳۷,۵۰۰ تومان

ارلن‌مایر در پیچ‌دار ۵۰۰ میلی‌لیتر (حک شده). قابل اتوکلاو

ارلن در پیچ‌دار 500 میلی‌لیتر (حک شده)

۳۷,۵۰۰ تومان