ارلن در پیچ‌دار 250 میلی‌لیتر (حک شده)

۴۱,۰۰۰ تومان

ارلن‌مایر در پیچ‌دار 250 میلی‌لیتر (حک شده). قابل اتوکلاو

ارلن در پیچ‌دار 250 میلی‌لیتر (حک شده)

۴۱,۰۰۰ تومان